09-01-2014 - SUPREME CHAMPIONS
10-01-2014 - BREAKING NEWS
15-01-2014 - BKC AWARD 2013
04-02-2014 - HERPLAATSLIJST
07-03-2014 - DEKKATERLIJST
11-04-2014 - KITTENBEMIDDELING

Laatste website wijzigingen op;
Vandaag is het 17 April 2014

Home

Welkom bij de Brits Korthaar Club - Mundikatplaatje

Ons doel is om u hier van informatie te voorzien aangaande de BKC en ons geliefde ras de Brits Korthaar.
We proberen ons met behulp van de leden in te zetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Brits Korthaar. Het verbeteren van Karakter, Type, Vacht en Kleur volgens de standaard. Het op aanvraag geven van advies aan leden en/of belangstellenden over alle zaken die de Brits Korthaar aangaan.
Het op de hoogte houden van de leden en belangstellenden, door het onder de aandacht brengen van publicaties over, gezondheid en welzijn en integriteit van de Brits Korthaar. En bevorderen van de belangstelling en waardering voor de Brits Korthaar. Verder willen wij interactief met onze leden bezig zijn, d.m.v het Cluborgaan, deze website en het organiseren van Rasdagen, Kittenmiddagen en andere Activiteiten.

Het BKC bestuur


CATTERY BRITISH BAILEYS * BEDANKT
We willen Wim & Marga Mulder van Cattery British-Baileys bijzonder bedanken voor hun persoonlijke bijdrage ter sponsoring van onze British Winner Show, maar vooral ook jouw Wim voor de 4 prachtige sponsors die je inmiddels hebt binnengebracht. Echt super. Natuurlijk willen we de bedrijven Bloemsma+ Faassen (€ 175,-), Wereld Restaurant Breed BV Drachten (€ 100,-) Wokrestaurant Phoenix Drachten B.V. Drachten (€ 75,-) en Schat Assurantiën Groningen (€ 100,-) ook buitengewoon bedanken voor hun bijdrage aan ons verjaardasfeestje van 15 jaar BKC. Wilt u of weet u iemand die onze show op wat van wijze wilt ondersteunen financieel of materieel neem dan contact op met gerard@mundikat.nl uw bijdrage is meer dan welkom!!!!

BloemsmaNatuur en dierSchat 
phoenixBreedBKC 1999 - 2014


PANDA / Products AND Advice

Copyright © 2012. All Rights Reserved.