Vandaag is het 21 April 2015

Home

Welkom bij de Brits Korthaar Club - Mundikatplaatje

Ons doel is om u hier van informatie te voorzien aangaande de BKC en ons geliefde ras de Brits Korthaar.
We proberen ons met behulp van de leden in te zetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Brits Korthaar. Het verbeteren van Karakter, Type, Vacht en Kleur volgens de standaard. Het op aanvraag geven van advies aan leden en/of belangstellenden over alle zaken die de Brits Korthaar aangaan.
Het op de hoogte houden van de leden en belangstellenden, door het onder de aandacht brengen van publicaties over, gezondheid en welzijn en integriteit van de Brits Korthaar. En bevorderen van de belangstelling en waardering voor de Brits Korthaar. Verder willen wij interactief met onze leden bezig zijn, d.m.v het Cluborgaan, deze website en het organiseren van Rasdagen, Kittenmiddagen en andere Activiteiten.

Het BKC bestuur


BESTE LANGHAAR VERKIEZING


In samenwerking met TOC Mundikat komt de BKC dit jaar met iets nieuws, de verkiezing van de mooiste Brits Langhaar op de show. We hopen natuurlijk met z’n allen en zijn ook wel in de verwachting dat de erkenning bij de FIFe van de Brits Langhaar niet zolang meer op zich laat wachten en willen daar ook graag ons steentje aan bijdragen. Maar zolang dat nog niet zo is vinden we bij de BKC deze leuke pluizenbolletjes meer dan de moeite waard om ze in het zonnetje te zetten. En dat doen we dan met een speciale Best Langhaar verkiezing, net zoals wij hebben gedaan op onze BWS in 2014.
Indien er minimaal 3 Brits Langhaar inschrijvingen op een Mundikat Show aanwezig zijn in tenminste 2 verschillende klasse (kittens, open katers, castraatpoezen etc) zal er voorafgaande aan de reguliere BIS verkiezing de mooiste Langhaar worden gekozen door de aanwezige keurmeesters.
De BKC zal voor deze verkiezing een beker beschikbaar stellen en de winnaar zal net als de andere BIS winnaars een zak voer ontvangen van de desbetreffende sponsor van de show.
Ook zal er een speciale Best BKC Langhaar Award aan het einde van het seizoen worden uitgereikt aan de kat met de meeste punten.  
Wij hopen hiermee massaal vele leuke pluizenbolletjes te mogen begroeten op de komende Mundikatshows. Eerste show is op 8 februari 2015 in Uitgeest, waar nog steeds voor ingeschreven kan worden.PANDA / Products AND Advice

Copyright © 2012. All Rights Reserved.