Zomertijd

Home

Welkom bij de Brits Korthaar Club - Mundikatplaatje

Ons doel is om u hier van informatie te voorzien aangaande de BKC en ons geliefde ras de Brits Korthaar.
We proberen ons met behulp van de leden in te zetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Brits Korthaar. Het verbeteren van Karakter, Type, Vacht en Kleur volgens de standaard. Het op aanvraag geven van advies aan leden en/of belangstellenden over alle zaken die de Brits Korthaar aangaan.
Het op de hoogte houden van de leden en belangstellenden, door het onder de aandacht brengen van publicaties over, gezondheid en welzijn en integriteit van de Brits Korthaar. En bevorderen van de belangstelling en waardering voor de Brits Korthaar. Verder willen wij interactief met onze leden bezig zijn, d.m.v het Cluborgaan, deze website en het organiseren van Rasdagen, Kittenmiddagen en andere Activiteiten.

Het BKC bestuur
breakingNews-275x162

OP ZOEK NAAR...
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die o.a. onze redactie wil komen versterken. Zo zoeken wij bijvoorbeeld mensen die leuk kunnen interviewen, die kranten/bladen/tv in de gaten houden of gewoon interessante artikelen kunnen schrijven. Maar ook voor andere wekzaamheden zijn mensen welkom, vraag er eens naar.

U kunt dan contact op nemen met Gerard Tjeerdsma (telefoon 06-41458628)

Het BKC Bestuur

Sara Kroos legt even tactisch uit wat vrijwilligerswerk precies inhoudt

PANDA / Products AND Advice

Copyright © 2012. All Rights Reserved.